Výstava 2009 v Žamberku - zhodnocení

18.10.09

Výstava Putování za předky proběhla:
Městské muzeum Žamberk
9. -23. září 2009
Československé armády 472 Žamberk
otevírací doba
úterý až pátek 9-12 13-16 hodin
sobota a neděle 14-17 hodin
vstupné 30,- Kč/15,- Kč
zahajovací vernisáž středa 9.9. od 17 hodin s besedou Heleny Voldánové
 

 

Přiloženy jsou pozvánky na výstavu a fotografie.

Zhodnocení výstavy v Městské muzeu v Žamberku

Výstava „Putování za předky“ byla zahájena na Den evropského dědictví v městě Žamberk dne 9. září  2009 besedou, které se zúčastnilo přes 45 návštěvníků. Výstavu si přišli také prohlédnout žáci místních škol a celkem navštívilo muzeum na 400 osob. Pro tuto výstavu připravil heraldik pan Ing. Arnošt Drozd kresby čtyřech erbů šlechtických rodů zdejšího panství. Další výstavní panel jsme věnovali rodopisu místního rodáka Jana Vilímka, malíře portrétů významných osobností. Pracovníci muzea připravili fotografie šlechtických znaků z kostela sv. Václava, které byly v tomto roce nově zrekonstruovány.
Pan Jan Drocár připravil pro muzeum rodopisný přehled majitelů žamberského panství.

Dovolujeme si velmi poděkovat pracovníkům muzea za výbornou spolupráci při zajištění výstavy. Dále děkujeme členům naší společnosti paní Iloně Martincové, které přinesla ukázku své rodopisné práce na besedu a panu Mgr. Jaroslavu Čadovi, který věnoval na výstavu svůj graf rodového stromu.

Helena Voldánová


↑ na navigaci