Výstava Putování za předky v Českém Těšíně od 20.10.15 do 31.3.16

05.10.15Česká genealogická a heraldická společnost v Praze a Muzeum Těšínska Vás zvou na výstavu Putování za předky. 

Slavnostní zahájení 20. října 2015 v 10.00 h

Výstava potrvá do 31. března 2016

Adresa: Výstavní síň Muzea Těšínska Orlová

Masarykova třída 958, Orlová-Lutyně

tel. 596 531 205, orlova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz

Cílem výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou

veřejnost s pomocnými vědami historickými jakými jsou genealogie a heraldika.

Návštěvníci výstavy spatří na řadě výstavních panelů ukázky archivních

záznamů o předcích, které ho chronologicky provedou od současnosti

až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti.

Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik,

které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisné badatele. Rodopisná část

je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů. Výstavu

vytvořila Česká genealogická a heraldická společnost v Praze a bude doplněna

sbírkovými předměty Muzea Těšínska a Muzea Śląska Cieszyńskiego.

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze byla založená roku 1969

a navazuje na starší tradice Rodopisné společnosti československé. V souladu

se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické

genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc

členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich

následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti Společnosti, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá

zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy

a odborných publikací s rodopisnou tematikou, pravidelném pořádání kurzů

pro začínající, respektive pokročilé genealogy, přednáškové činnosti, pomoci

členům, pořádání výstav a shromažďování odborné i populárně naučné

literatury v knihovně Společnosti, přístupné všem členům.

Beseda „Rodopis, koníček na celý život“ s genealožkou, členkou

České genealogické a heraldické společnosti, Helenou Voldánovou proběhne

20. října 2015 v 17.00 h. v Českém Těšíně v Čítárně a kavárně Avion.


Soubory:
Tesin_FINAL.pdf488 K

↑ na navigaci