Výzva členům, kteří ještě neuhradili členský příspěvek na rok 2017

01.04.17

Žádáme členy, kteří ještě neuhradili členský příspěvek 400,- Kč, aby tak učinili na účet FIO BANKY 2400473965, kód banky 2010, variabilní číslo – Vaše členské číslo nebo do poznámky vaše jméno a příjmení.

Velmi děkujeme všem členům, kteří přispívají včas a více a tím podporují činnost našeho zájmového spolku.

Váš správní výbor


↑ na navigaci