Výzva k platbě členského příspěvku na rok 2016

18.04.16

Žádáme členy, kteří ještě neuhradili členský příspěvek 400,- Kč, aby tak učinili na účet FIO BANKY 2400473965, kód banky 2010, variabilní číslo – Vaše členské číslo nebo do poznámky vaše příjmení.

Velmi děkujeme všem členům, kteří přispívají včas a více a tím podporují činnost našeho zájmového spolku. Váš SV.


↑ na navigaci