Zhodnocení výstav v Deštném, Rychnově a ve Strakonicích

17.02.10

Zhodnocení výstavy v Dešné v Orl.h. a v Rychnově n.K.

Výstava v Deštné byla druhou výstavou umístěnou v horském městečku (první byla ve Vysokém nad Jizerou). I zde si našla své příznivce, a proto byla převezena níže do sousedního Rychnova nad Kněžnou. Dovolujeme si poděkovat pracovníkům muzea za výbornou spolupráci a možnost umístění naší výstavy. Dále děkujeme panu Ing. Arnoštu Drozdovi za heraldické znaky místní šlechty a panu Ing. Zdeňku Chramostovi za kresby znaků 27 pánů popravených na Staroměstském náměstí.

Zhodnocení výstavy v Šmidingerově knihovně ve Strakonicích

Výstava byla umístěna v předsálí městské knihovny, kterou týdně navštěvuje až 300 pravidelných čtenářů. Zájem o téma rodopisu potvrdila početná účast na besedě dne 21.ledna v počtu 68 lidí. Dovolujeme si poděkovat vedoucí knihovny p. Parkosové za výbornou spolupráci a možnost umístnění naší výstavy. Dále děkujeme člence paní Pavle Říhové za příspěvek rodokmenu rodu Šavrdů ze Sedlice.

Za SV Helena Voldánová

 
 

↑ na navigaci