Forum - Searching

Unanswered topic

Příjmení Weiss - dolní Rakousko - Weinpolz,Steinbach


Author Message
Written on: 08. 07. 2013 [17:40]
rozenastrnadova
Růžena Strnadová
registered since: 08.07.2013
Posts: 4
V roce 1848 se z dolního Rakouska z obce Steinbach přiženil na Novou Hospodu u Lékařovi Lhoty Franz Weiss.Oženil se s vdovou Marií Pacákovou,roz Novákovou.Franz měl ve vsi v Rakousku ještě 6 sourozenců.Jeho otec Franz Weiss a matka Anna Marie Truthau vlastnili hostinec ve Steinbachu.Snažím se nalézt potomky těchto sourozenců v Rakousku.

[This article was edited 1 times, at last 09.07.2013 at 18:58.]↑ skip to navigation