O ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti Společnosti, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou, pravidelném pořádání kurzů pro začínající, respektive pokročilé genealogy, přednáškové činnosti, pomoci členům, pořádání výstav a shromažďování odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti, přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá zpracováváním rodokmenů a vývodů na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud hledáte kontakty na komerční genealogy, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů.

Stanovy po aktualizaci valnou hromadou 2018

Stanovy_CGHSP_2018_poVH.pdf

Stanovy Společnosti, poslední aktualizace po VH 2018

107 K

Organizační řád

Organizacni_rad_CGHSP_2019.docx

Organizační řád ČGHSP

Historie ČGHSP v datech

CGHSP_v_datech_2019.pdf

Historie ČGHSP v datech od založení v r.1969 po rok 2019.

Lípa ČGHSP

Dne 4.4.2009 byla zasazena lípa ke 40. výročí založení společnosti. Lípa je ve znaku společnosti a je umístěna symbolicky před budovou Národního archivu v Praze 4, Archivní č.4.

Podívejte se, jak byla lípa zasazena a jak roste!

Správní výbor 2024-2027

Složení Správního výboru, výkonného orgánu Společnosti, zvoleného Valnou hromadou dne 23. 3. 2024 pro období 2024-2027:


  • Martin Slaboch, předseda
  • Pavel Hnízdil, místopředseda
  • Marcela Černá, členka výboru
  • Jana Faltová, členka výboru
  • Zdeňka Bláhová, členka výboru
  • Zdeněk Chramosta, člen výboru
  • Roman Bláha, člen výboru

Pověření členové Společnosti:

  • Arnošt Drozd, vedení a rozvoj heraldiky

Kontrolní komise:

  • Ing. Milan Špirakus, předseda
  • Pavla Říhová
 • Petr Pozděna

Správní výbor 2021-2024

Složení Správního výboru, výkonného orgánu Společnosti, zvoleného Valnou hromadou dne 27. 3. 2021 pro období 2021-2024:

 • Martin Slaboch, předseda
 • Tomáš Krůta, místopředseda
 • Marcela Černá, členka výboru
 • Jana Faltová, členka výboru
 • Helena Voldánová, členka výboru
 • Martina Smutná, členka výboru 
 • Roman Bláha, člen výboru
 • Pavel Hnízdil, člen výboru
 • Zdeněk Chramosta, člen výboru

Pověření členové Společnosti:

 • Arnošt Drozd, vedení a rozvoj heraldiky

Kontrolní komise:

 • Ing. Milan Špirakus, předseda
 • Pavla Říhová
 • Zdeňka Bláhová

Správní výbor 2018-2021

Složení Správního výboru, výkonného orgánu Společnosti, zvoleného Valnou hromadou dne 17. 3. 2018 pro období 2018-2021:

 • Martin Slaboch, předseda
 • Tomáš Krůta, místopředseda
 • Marcela Černá, členka výboru
 • Jana Faltová, členka výboru
 • Helena Voldánová, členka výboru
 • Roman Bláha, člen výboru
 • Pavel Hnízdil, člen výboru
 • Zdeněk Chramosta, člen výboru
 • Martina Smutná, členka výboru (kooptována v lednu 2020)

Pověření členové Společnosti:

 • Arnošt Drozd, vedení a rozvoj heraldiky

Kontrolní komise:

 • Ing. Milan Špirakus, předseda
 • Pavla Říhová
 • Zdeňka Bláhová

Správní výbor 2015-2018

Složení Správního výboru, výkonného orgánu Společnosti, zvoleného Valnou hromadou dne 21. 3. 2015 pro období 2015-2018:

 • Martin Slaboch, předseda
 • Tomáš Krůta, místopředseda
 • Marcela Černá, člen výboru
 • Filomena Jičínská, člen výboru do května 2016
 • Daniel Lang, člen výboru do listopadu 2016
 • Karel Fous, člen výboru do konce června 2016
 • Helena Voldánová, člen výboru
 • Alena Dušková, člen výboru do září 2016
 • Karel Gillich, člen výboru do května 2016
 • Roman Bláha, kooptovaný člen výboru od června 2016
 • Pavel Hnízdil, kooptovaný člen výboru od června 2016
 • Zdeněk Chramosta, kooptovaný člen výboru od prosince 2016
 • Jana Faltová, kooptovaná členka výboru od června 2017

Pověření členové Společnosti:

 • Arnošt Drozd, vedení a rozvoj heraldiky

Kontrolní komise:

 • Ing. Milan Špirakus, předseda
 • Pavla Říhová
 • Zdeňka Bláhová

Pokud máte dotaz nebo připomínku k činnosti Správního výboru, napište nám!

↑ na navigaci