O ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti Společnosti, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou, pravidelném pořádání kurzů pro začínající, respektive pokročilé genealogy, přednáškové činnosti, pomoci členům, pořádání výstav a shromažďování odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti, přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá zpracováváním rodokmenů a vývodů na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud hledáte kontakty na komerční genealogy, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů.

Stanovy po aktualizaci v souvislosti NOZ roku 2014

Stanovy_CGHSP_2014.pdf

Stanovy Společnosti, poslední aktualizace po VH 2014

355 K

Návrh stanov 2017

Valná hromada 2017 uložila správnímu výboru úkol připravit nový návrh stanov Společnosti. Tato sekce slouží pro průběžný návrh nových stanov, stav připomínkování návrhu a návrh finální verze.

Níže najdete návrh nových stanov, jak byl revidován právníkem panem Vítem Šímou a také daňovým poradcem. Vychází ze starých stanov a pro snazší čtení změn je zveřejněna nejen kompletní nová verze, ale i změnový dokument s revizemi. 

Dále je zveřejněn soubor připomínek, kde jsou zaznamenány všechny návrhy na změnu a následně jejich vypořádání. 

Aktuální verze po připomínkách SV a dalších 4 členů je verze Stanovy_CGHSP_2018_finalninavrh. Připomínky, které nebyly akceptovány, budou schvalovány individuálně na VH, pokud bude návrh stanov schválen. 

Tento návrh je vytištěn i s neakceptovanými návrhy v časopise GHL1/2018.

Stanovy_CGHSP_2018_finalninavrh.pdf

Finální návrh k vyjádření valné hromady

Stanovy_CGHSP_2017_v3revize.doc

Verze 3 po připomínkách - revize oproti verzi 1

Pripominky_CGHSP_stanovy180102.xlsx

Vypořádání připomínek

Stanovy_CGHSP_2017_v2.1revize.doc

Verze 2.1 po připomínkách - revize oproti verzi 1

Stanovy_CGHSP_2017_v2.doc

Verze 2 po připomínkách - čistopis

Stanovy_CGHSP_2017_v2revize.doc

Verze 2 po připomínkách - revize oproti verzi 1

Stanovy_CGHSP_2017_v1.doc

Nová verze 1

Stanovy_CGHSP_2017_revize2014.pdf

Nová verze 1 s revizemi oproti platné verzi

PostupAktualizaceStanov_v1.docx

Harmonogram postupu

Historie ČGHSP v datech

CGHSP_v_datech_2014.pdf

Historie ČGHSP v datech od založení v r.1969 po dnešní dobu.

Lípa ČGHSP

Dne 4.4.2009 byla zasazena lípa ke 40. výročí založení společnosti. Lípa je ve znaku společnosti a je umístěna symbolicky před budovou Národního archivu v Praze 4, Archivní č.4.

Podívejte se, jak byla lípa zasazena a jak roste!

Správní výbor 2015-2018

Složení Správního výboru, výkonného orgánu Společnosti, zvoleného Valnou hromadou dne 21. 3. 2015 pro období 2015-2018:

 • Martin Slaboch, předseda
 • Tomáš Krůta, místopředseda
 • Marcela Černá, člen výboru
 • Filomena Jičínská, člen výboru do května 2016
 • Daniel Lang, člen výboru do listopadu 2016
 • Karel Fous, člen výboru do konce června 2016
 • Helena Voldánová, člen výboru
 • Alena Dušková, člen výboru do září 2016
 • Karel Gillich, člen výboru do května 2016
 • Roman Bláha, kooptovaný člen výboru od června 2016
 • Pavel Hnízdil, kooptovaný člen výboru od června 2016
 • Zdeněk Chramosta, kooptovaný člen výboru od prosince 2016
 • Jana Faltová, kooptovaná členka výboru od června 2017

Pověření členové Společnosti:

 • Arnošt Drozd, vedení a rozvoj heraldiky

Kontrolní komise:

 • Ing. Milan Špirakus, předseda
 • Pavla Říhová
 • Zdeňka Bláhová

Schůzky SV v roce 2017: 4. 9.

Pokud máte dotaz nebo připomínku k činnosti Správního výboru, napište nám!

↑ na navigaci