Pobočky ČGHSP

V rámci České genealogické a heraldické společnosti v Praze působilo řadu let několik poboček jako např. Příbram, Plzeň, České Budějovice a další. Nejvíce jich bylo založeno v 70. letech za působení pana Rudolfa Melichara (1907-2006), který se o pobočky staral a na jejich schůzky jezdíval často přednášet.  Založení a činnost těchto poboček vždy závisela na velké aktivitě vedoucích poboček a jejich organizačních schopnostech. Práci poboček také ovlivňoval zájem a osobní volno členů. Jejich hlavní činností se staly pravidelné členské schůzky, kde si členové mohli vzájemně vyměňovat své rodopisné zkušenosti. V některých pobočkách se pořádaly odborné přednášky či místopisné výlety.  V průběhu posledních let se pobočka v Českých Budějovicích osamostatnila a další pobočky pro malý zájem ukončily svoji činnost. 

Osobní schůzky nahradil dnešní moderní způsob internetové komunikace. Ale osobní kontakt nelze nahradit. Proto Správní výbor ČGHSP připravil obecné podmínky pro vznik nových poboček. Cílem je aktivovat ty členy v regionech, kteří budou chtít přispět k rozvoji genealogie a heraldiky mimo hlavní město.

Protože genealogické kurzy jsou pořádány v Praze, připravil Správní výbor pro podporu rodopisu a využití počítačů a internetu pro genealogii výjezdní jednodenní kurzy. Cílem pomoci lokálním skupinám se zájmem o rodopis je předávat cenné informace a zkušenosti v genealogii a pomocných vědách historických. Je proto připraven šestihodinový kurz o základech genealogie. Stačí zajistit vhodný prostor (např. v místním muzeu nebo knihovně) a podělit se v rámci vstupného o náklady na dopravu a čas. Konkrétní podmínky a program bude dohodnut individuálně podle zájmu místních rodopisců. Prosím kontaktujte Správní výbor.

Ústí nad Labem a okolí

Od prosince 2013 je založena pobočka ČGHSP pro spádovou oblast Ústí nad Labem, Děčína, Teplic a Litoměřic. Činnost pobočky týká nejenom genealogie, ale i heraldiky a sfragistiky. Místo setkávání zájemců je stanoveno v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem. Frekvence setkávání jednou za měsíc ve středu. Náplní setkávání je výměna rodopisných zkušeností, v omezené míře i výuka čtení starých textů, sdílení informací o způsobech využití moderních technologií v genalogii (především internetu), vzájemné diskuze na témata související s činností pobočky.  

V případě zájmu se obraťte na vedení pobočky: 

Lubomír Nový

E-mail pobočky: genealogieusti(zavinac)seznam.cz

Pobočka Tábor

V roce 2018 vznikla pobočka Tábor, předsedkyní pobočky je paní Tereza Dvořáková. 

Tábor je magické místo již od svého založení. Je to kulturní město a přirozený střed regionu hraničícího s Pískem, Českými Budějovicemi, Pelhřimovem a Benešovem. Jih Čech obývá mnoho aktivních laických i profesionálních genealogů. Tato stránka je webovou prezentací genealogického spolku, který vznikl jako pobočka České genealogické a heraldické společnosti Praha. Spolek připravuje bohatý program přednášek a schůzek s cílem sdílení zkušeností a pomoci při bádání, který je určen pro všechny zájemce o rodopis z Tábora i širokého okolí .

Stránky pobočky: genealogie-tabor.cz

Facebook pobočky: facebook.com/genealogietabor/

Pardubice

Genealogický kroužek, který působí v rámci Klubu přátel Pardubicka, se občas schází v kanceláři klubu na adrese: Klášterní ulice č.p. 54, Pardubice, 530 02.

http://www.kpp.iipardubice.cz/

↑ na navigaci